** บริการ รับส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ ทั่วประเทศ ถึงมือผู้รับปลายทางฉับไว ภายในวันรุ่งขึ้น **

ตำแหน่งงานว่างปัจจุบัน

1 พนักงานขับรถ 6 ล้อ, 4 ล้อ, รถพ่วง (ชาย-หญิง)
2 พนักงานติดรถ(ช่วยในการจัดส่งสิ่งของ) (ชาย-หญิง)
3 พนักงานธุรการทั่วไป (ชาย-หญิง)

* ทุกตำแหน่งจำกัดวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.3-ป.โท

เอกสารประกอบการสมัครงาน

> สำเนาทะเบียนบ้าน

> สำเนาบัตรประชาชน

> สำเนาหลักฐานการศึกษา

> รูปถ่าย 2 ใบ