** บริการ รับส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ ทั่วประเทศ ถึงมือผู้รับปลายทางฉับไว ภายในวันรุ่งขึ้น **

 

บริษัท ปอลอ เอ็กซ์เพรส เป็นบริษัทเอกชนรายแรก และรายเดียวในปัจจุบันของธุรกิจทางด้านรับส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ทั่วประเทศแก่สาธารณะชนทั่วไป อันถือเป็นทางเลือกใหม่ของสังคมไทย ในการเลือกใช้บริการ ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ถึงมือผู้รับตรงเวลา และปลอดภัย รับผิดชอบ ทางบริษัทฯ สามารถจัดส่งให้ถึงมือผู้รับ ภายในวันรุ่งขึ้นทั่วประเทศ เพราะบริษัทฯมีศูนย์กระจายพัสดุอยู่ทั่วทุกภูมิภาค มีศักยภาพของรถจัดส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์มากกว่า 500 คัน และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และชำนาญพื้นที่ ที่ผ่านประสบการณ์ด้านขนส่งมากกว่า 10 ปี โดยเมื่อผู้รับได้รับสิ่งของที่ฝากส่งเรียบร้อยแล้ว จะมี sms แจ้งสถานะสิ่งของที่ส่งเข้าโทรศัพท์มือถือของผู้ส่ง เอกสารและพัสดุภัณฑ์ทันที แบบวันต่อวัน ด้วยระบบที่ทันสมัย ในอัตราค่าบริการที่ไม่แพง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ มีบริการเสริมทางด้านรับส่งเอกสารพัสดุภัณฑ์ต่างประเทศ (Document & Parcel worldwide) รับฝากชำระสาธารณูปโภค, รับฝากชำระบัตรเครดิตทุกธนาคาร, รับถ่ายเอกสาร, รับจองตั๋วรถทัวร์ และจำหน่ายกระดาษแปรรูป เช่น กล่องพัสดุ และซองเอกสาร เป็นต้น